Gmina Niwiska rozpoczyna inwestycje

Wójt Gminy Niwiska w dniu 18.01.2022 r. w mojej obecności przekazała Konsorcjum firm: Lider -PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23 – 200 Kraśnik Partner- PBI WMB Sp. z o. o., ul. Błonie 8, 27- 600 Sandomierz, dokumentację budowlaną inwestycji „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Niwiska.”

Realizacja w/w inwestycji polegała będzie na wykonaniu następujących zadań :

  1. Przebudowa drogi gminnej nr 104169R relacji Trześń – Blizna.
  2. Przebudowa drogi gminnej nr 104160R relacji Przyłęk-Hucina w miejscowości Hucina (ul. Sportowa , ul. Rekreacyjna, ul. Graniczna) wraz z łącznikiem Hucina – Niwiska przez Okręglicę.
  3. Przebudowa drogi gminnej nr 104157R w istniejącej granicy pasa drogowego” – Etap II w miejscowości Kosowy, ul. Zielona ciąg dalszy do drogi wojewódzkiej 875.
  4. Przebudowa półstałego obiektu mostowego, poprzez wykonanie prefabrykowanego, żelbetowego przepustu skrzynkowego, na potoku Świerczówka, w miejscowości Siedlanka, w ciągu drogi gminnej Trześń – Siedlanka km 2+432,60.

Przetarg nieograniczony na w/ w inwestycję odbył się jako jeden

z pierwszych w powiecie kolbuszowskim w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w dniu 08.12.2021 r. Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 04.01.2022 r. Termin realizacji – 30.09.2022 r.