Nowe przywileje dla strażaków z OSP

1 stycznia weszła w życie ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która zapewni szybszy rozwój, dodatkowe szkolenia i środki z budżetu państwa na funkcjonowanie OSP.

Dzięki nowym rozwiązaniom ochotnicy, którzy przechodzą na emeryturę otrzymają dodatkowe świadczenia, na początek 200 złotych miesięcznie, zostają objęci ubezpieczeniem podobnie jak zawodowi strażacy, co umożliwi im ubieganie się o odszkodowania w razie doznania uszczerbku na zdrowiu w trakcie akcji. Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych będą mogli odbywać również darmowe szkolenia, kurs na prawo jazdy kategorii C i różnego rodzaju inne kursy specjalistyczne, których koszt pokryje budżet państwa. Regulacja umożliwi też korzystanie ze zniżek, które obowiązują zawodowych strażaków.

Bardzo serdecznie dziękuję Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejowi Wąsikowi oraz Komendantowi Głównemu PSP nadbryg. Andrzejowi Bartkowiakowi, jego zastępcom, a także wszystkim parlamentarzystom, którzy wspierali tę ustawę, która docenia służbę strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych i z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w Polsce.

Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków