Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga

W dniu dzisiejszym Premier Mateusz Morawiecki wraz z Wiceministrem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Pawłem Szefernakerem ogłosili nabór wniosków w ramach II edycji Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Samorządy będą mogły składać w nim 3 wnioski, z których jeden powinien być złożony na inwestycję o wartości do 5 mln zł. Wartość programu wynosi 20 mld zł. Został ogłoszony również program dla samorządów, na terenie których znajdowały się Państwowe Gospodarstwa Rolne. Gminy będą mogły złożyć jeden wniosek do 2 mln zł, drugi zaś do 5 mln zł. Natomiast powiaty jeden do 2 mln zł, drugi do 8 mln zł. Wartość programu wynosi 2,5 mld zł.

Termin na złożenie wniosków do obydwóch programów rozpoczął się 28.12.2021 r. i potrwa przynajmniej do 15.02.2022 r.

Bardzo dziękuję Panu Premierowi za przeznaczenie kolejnej transzy środków finansowych. Z pewnością przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy, wpłyną na jakość życia lokalnych społeczności i pomogą w rozwoju samorządów.

Koleżanki i koledzy samorządowcy, u progu 2022 roku czeka Państwa ciężka praca, która z pewnością przyniesie wiele satysfakcji. Życzę powodzenia.

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/