Ustawa o OSP

Sejm uchwalił długo oczekiwaną ustawę o Ochotniczych Strażach Pożarnych. Za przyjęciem ustawy głosowało 437 posłów, jeden wstrzymał się od głosu. Chciałem gorąco podziękować Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciejowi Wąsikowi za pracę włożoną w przygotowanie tej ustawy oraz Komendantowi Głównemu PSP nadbryg. Andrzejowi Bartkowiakowi oraz jego służbom za wsparcie i współpracę przy jej tworzeniu. Teraz czas na Senat.

Zbigniew Chmielowiec

Poseł na Sejm RP

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków