Nowo wybudowana komora dymowa Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu

We wtorek 21 września, komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak oraz podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec uczestniczyli w uroczystym oddaniu do użytku nowo wybudowanej komory dymowej Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu.

Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Wspólna ochrona ludzi i środowiska poprzez utworzenie ukraińsko – polskiego systemu zapobiegania katastrofom i reagowania w Euroregionie Karpackim” współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wartość inwestycji to ponad 2,5 mln złotych.

Nowy trenażer oraz dostępność do infrastruktury ćwiczebnej pozwoli prowadzić wymagane szkolenia i testy dla strażaków z Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych. Realizacja tej inwestycji przewiduje również szkolenie służb ratowniczych z Ukrainy. Gratuluję Komendantowi Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu tej bardzo potrzebnej inwestycji. Bardzo dziękuję Pani Wojewodzie Podkarpackiej Ewie Leniart, nadbryg. Andrzejowi Bartkowiakowi komendantowi głównemu PSP, oraz podkarpackiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP nadbryg. Andrzejowi Babcowi za wsparcie tego zadania.