Uroczystość dziękczynna za beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego

W niedzielę, 19 września w Kolbuszowej odbyła się uroczystość dziękczynna za beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego, która miała charakter religijny oraz edukacyjno-kulturalny.

Program wydarzenia obejmował między innymi wykłady na temat życia i działalności Prymasa Tysiąclecia pn. „Stefan Kardynał Wyszyński kapłan i mąż stanu”. Po konferencji w kolbuszowskiej kolegiacie (Kolegiata Kolbuszowska) odbyła się uroczysta Msza Święta dziękczynna za beatyfikację ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Nabożeństwu przewodniczył ks. biskup Jan Wątroba. Następnie delegacje i wierni przeszli pod pomnik Prymasa Tysiąclecia, gdzie po krótkiej modlitwie złożono wiązanki kwiatów.