Zmiana, na którą Strażacy Ochotnicy czekali od dawna!

„Zmiana, na którą Strażacy Ochotnicy czekali od dawna! Dotychczasowe świadectwo dopuszczenia CNBOP zostanie zastąpione opinią techniczną, za którą oplata ma wynosić maksymalnie dwukrotność kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Ustawa nowelizuje kilka innych ustaw, m.in. ustawę o ochronie przeciwpożarowej z 1991 roku.

Wprowadza ona rozwiązania dotyczące procedury wprowadzania do użytkowania pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy. Pojazdy używane, sprowadzane z zagranicy, nie będą poddane obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia, lecz opinii technicznej, jako mniej sformalizowanej procedurze potwierdzenia spełnienia przez pojazd wymagań dla pojazdów używanych do celów specjalnych, a konkretnie do celów ochronyprzeciwpożarowej. Wspomniana zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności ochotniczych straży pożarnych.”

Gorąco dziękuję Panom Ministrom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych: Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi oraz Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej-nadbrygadierowi Andrzejowi Bartkowiakowi za podjętą inicjatywę zmiany dotychczasowych przepisów.

Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP
Przewodniczący
Parlamentarnego Zespołu Strażaków