#TARCZAANTYKRYZYSOWA 18.03.2020 r. AKTUALIZACJA

 1. GŁÓWNE TEZY

 • PAŃSTWO ZDAJE EGZAMIN. JEST OBECNE TAM, GDZIE POTRZEBUJĄ TEGO POLACY.
 • NASZE DZIAŁANIA POTWIERDZAJĄ SKUTECZNOŚĆ PAŃSTWA I JEGO SIŁĘ. Działamy zdecydowanie i natychmiastowo.
 • MUSIMY ZADBAĆ NIE TYLKO O ZDROWIE PUBLICZNE, ALE TEŻ O ZDROWIE NASZEJ GOSPODARKI.
 • WPROWADZAMY TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ–  KOMPLEKSOWY PAKIET DZIAŁAŃ O SZACOWANEJ WARTOŚCI 212 MLD ZŁTO PRAWIE 10 PROC. PKB. Obejmuje ona  5 filarów:
 • Bezpieczeństwo Pracowników,
 • Finansowanie Przedsiębiorstw,
 • Ochrona Zdrowia,
 • Wzmocnienie Systemu Finansowego
 • Program Inwestycji Publicznych.
 • TO WYDARZENIE BEZ PRECEDENSU W POLSKIEJ HISTORII
 • Pakiet został przygotowany w rekordowym tempie przez rząd premiera M. Morawieckiego, w ciągu zaledwie 2 tygodni od momentu wykrycia w Polsce pierwszej osoby zarażonej koronawirusem,
 • Celem pakietu jest niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą negatywne skutki pandemii i wywołanej przez nią recesji dla polskich pracowników
  i przedsiębiorstw
 • Oobejmuje też osoby zatrudnione na umowy zlecenie oraz prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Zbudowaliśmy tarczę do obrony społeczeństwa przed skutkami kryzysu i epidemii oraz falą bankructw. Cały pakiet da Polakom nadzieję, że niedługo będzie lepiej.
 • Wierzymy, że za kilka tygodni będziemy mieli lepsze wiadomości dot. sytuacji epidemicznej, że wygramy walkę z koronawirusem. Nasza Tarcza Antykryzysowa w tym pomoże.
 • Współpraca rządu z Prezydentem Andrzejem Dudą przebiega bardzo dobrze. Wszystkie rozwiązania wypracowujemy wspólnie.
 • Dzięki temu Polska jest jednym z pierwszych państw na świecie, które proponuje tak kompleksową pomoc dla gospodarki.

 

2. STAN POLSKIEJ GOSPODARKI
 • DZIĘKI DOBREJ SYTUACJI GOSPODARCZEJ MOŻEMY PODJĄĆ DZIAŁANIA, KTÓRE BĘDĄ ZAPOBIEGAŁY NEGATYWNYM SKUTKOM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA.
 • WSPIERAMY POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW, PRACOWNIKÓW I CAŁE SPOŁECZEŃSTWO – SKALA PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ JEST BEZPRECEDENSOWA.
 • SKUTECZNA I ODPOWIEDZIALNA POLITYKA GOSPODARCZA RZĄDU ZJEDNOCZONEJ PRAWICY POZWALA NAM REAGOWAĆ W SYTUACJI ZAGROŻENIA.
 • W ostatnich 4 latach nastąpił istotny spadek zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych w stosunku do PKB: o 5 pkt. proc. z 51,3 w 2015 r. do ok. 46,4 proc. w 2019 r,  dług publiczny wynosi ok. 43,9 proc. PKB,
 • Zmniejszyła się nasza zależność od zagranicznych inwestorów.
 • Budżet państwa w ostatnich 3 latach notuje najniższy deficytw historii dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego.
 • Budżet 2020 r. jest zrównoważony.
 • Wzrost gospodarczy jest blisko 3-krotnie szybszy w Polsceniż w strefie euro w ostatnich 3 latach.
 • Kurs złotego jest stabilny, a wartość rezerw walutowych to 128,4 mldUSD na koniec 2019 r.
 • Polska posiada wysoki rating kredytowy.
 • Bezrobocie znajduje się na historycznie najniższym poziomie.
 • W ostatnich latach przeprowadzona została reforma polskich instytucji rozwojowychskupionych w Grupie PFR. Ich  instrumenty są ważnym elementem działań antykryzysowych np.: gwarancje de minimis BGK przy wykorzystaniu stworzonego Funduszu Gwarancji Kredytowych.

 

3. ANALIZA SYTUACJI EKONOMICZNEJ
 • SZYBSZE I BARDZIEJ RADYKALNE DZIAŁANIA ZAPOBIEGAJĄCE PANDEMII MAJĄ WYŻSZY KRÓTKOTERMINOWY KOSZT GOSPODARCZY, ALE MOŻE ON BYĆ ZNACZĄCO NIŻSZY W DŁUŻSZYM TERMINIE, na co wskazuje przykład Korei Południowej i Chin. Jako odpowiedzialny rząd nie zamierzamy zwlekać – podejmujemy działania, które pomogą polskiej gospodarce przetrwać najbliższe miesiące.

 

4. TOP 17 INFORMACJI
 1. W firmach z problemami Państwo: przejmie finansowanie 40 proc. wynagrodzenia, pracodawca może obniżyć koszty osobowe o 60 proc., jeżeli nie będzie  prowadził zwolnień pracowników.
 2. Państwo pokryje firmie w kłopotach blisko połowę pensji pracownika na postojowym– jego wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna.
 3. Samozatrudnieni, osoby na umowach zleceniach i o dzieło w sytuacji spadku dochodów otrzymają jednorazowe świadczenie ok. 2 tys. zł.
 4. Pracownicy mogą skorzystać w wakacji kredytowych w bankach.
 5. Polacy skorzystają z przesunięcia terminu deklaracji PIT do końca czerwca.
 6. UOKIK będzie chronił przed nieuzasadnionym wzrostem ceni niedozwolonymi praktykami na rynku pożyczek gotówkowych.
 7. Małe i średnie firmy będą mogły uzyskać przedłużenie kredytów obrotowych oraz uzyskać nowe finansowanie zabezpieczone w 80 proc. gwarancjamide minimis BGK.
 8. Firmy mogą uzyskać kapitałw PFR oraz ubezpieczenia obrotu w KUKE.
 9. Firmy transportowe mogą skorzystać z leasingu ARP z odroczonymi o 3 miesiące ratami.
 10. Mikrofirmy zatrudniające do 9 osób mogą uzyskać niskooperocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy do 5 tys. zł na 12 miesięcy.
 11. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać odroczenie lub rozłożenie na ratypłatności składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS bez żadnych opłat.
 12. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać zwrot CITpoprzez korektę podatku z 2019 r. o wysokość strat w 2020 r.
 13. Służba zdrowia otrzyma 7,5 mld złdodatkowych środków na walkę z epidemią SARS-CoV-2, rozwój infolinii dla Pacjenta oraz Lekarza, informatyzację oraz rozwój programu Domów Opieki Medycznej dla osób starszych.
 14. Firmy nie będą narażone na skutki opóźnień i kar w zamówieniach publicznych.
 15. Premier powoła Fundusz Inwestycji Publicznych o wartości 30 mld zł: pobudzi to gospodarkę poprzez inwestycje publiczne w infrastrukturę, drogi, szpitale, szkoły, cyfryzację, energetykę, biotechnologię.
 16. Nastąpi przesunięcie wielu obowiązków i terminów administracyjnych lub sądowych.
 17. Pracownicy z Ukrainy otrzymają automatyczne wydłużeniewiz i pozwoleń na prace.

 

5. PAKIET ANTYKRYZYSOWY – KOMPENDIUM OBEJMUJĄCE  5 FILARÓW

 

 • SZACOWANA CAŁKOWITA WARTOŚĆ PAKIETU TO 212 MLD ZŁ (BLISKO 10 PROC. PKB)W JEGO SKŁAD WCHODZĄ:
 • Gotówkowy komponent rządowy o wartości 67 zł mld (2,9 proc. PKB): składają się na niego wydatki budżetu państwa, ZUS i funduszy celowych.
 • Płynnościowy komponent rządowy o wartości 75,5 mld zł (3,3 proc PKB) składa się z wakacji kredytowych  i odroczonych danin oraz finansowania płynnościowe w postaci kredytów i kapitału głowie z wykorzystaniem instrumentów finansowych Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR, BGK, KUKE, ARP).
 • Pakiet płynnościowy NBP o wartości 70 mld zł.  Zapewni on niezbędną̨ płynność́ i warunki kredytowe.

 

6. BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW
 • WARTOŚĆ TO 30 MLD ZŁ, W TYM 23,8 MLD ZŁ TO WYDATKI I 6,2 MLD ZŁ TO ŚRODKI PŁYNNOŚCIOWE. OBEJMUJE:
 • dofinansowanie elastycznego zatrudnienia,
 • przesunięcie płatności za media,
 • finansowanie postojowego dla umów cywilnoprawnych i samozatrudnionych,
 • wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
 • wakacje kredytowe,
 • wakacje od obowiązków administracyjnych,
 • ochronę konsumentów i pożyczkobiorców,
 • wydłużenie elastycznego czasu pracy,
 • dodatkowe wsparcie osób niepełnosprawnych.

 

7. FINANSOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW
 • WARTOŚĆ TO 74,2 MLD ZŁ, W TYM 4,9 MLD ZŁ TO WYDATKI I 69,3 MLD ZŁ TO ŚRODKI PŁYNNOŚCIOWE. OBEJMUJE:
 • finansowanie instytucji rozwoju Grupy PFR – gwarancje, kredyty, kapitał, ubezpieczenia i dopłaty,
 • finansowanie leasingu dla firm transportowych,