Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Głogowskich

W sobotę, 29 lutego, odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2019 r. jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Głogowskich. Podczas spotkania omówiono działania podejmowane w roku ubiegłym. Druhowie 23 razy wyjeżdżali na różnego rodzaju akcje, brali czynny udział w zawodach sportowo pożarniczych i różnego rodzaju uroczystościach na terenie gminy. Strażacy otrzymali nowy sprzęt do oddymiania i stawiania kurtyny wodnej. Podczas zebrania Pan Paweł Baj, Burmistrz Głogowa Małopolskiego, za wspieranie jednostki i działania na rzecz jej dalszego rozwoju, odznaczony został brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Dziękuję za dotychczasową działalność i życzę pomyślności na kolejne lata. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków.