Podsumowanie działalności podkarpackich strażaków w 2019 roku

W czwartek, 20 lutego w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie odbyła się narada podsumowująca działalności podkarpackiej Państwowej Straży Pożarnej w 2019 roku.

Spotkanie podsumowujące 2019 rok rozpoczął podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec witając wszystkich uczestników oraz wprowadzając w treści prezentowane podczas narady. Szef podkarpackich strażaków przedstawił m. in. zagadnienia kadrowe, organizacyjne i finansowe.

Działalność operacyjną, prewencyjną, szkoleniową, logistyczną oraz z zakresu IT przybliżyli zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak oraz bryg. Andrzej Marczenia.

Obecni na naradzie goście podziękowali podkarpackim strażakom za rok ciężkiej, pełnej poświęcenia służby oraz za szybką i skuteczną pomoc niesioną mieszkańcom naszego regionu.

Podsumowanie pracy podkarpackich strażaków to doskonały moment, by uroczyście wręczyć symboliczne akty przekazania części sprzętu kupionego w 2019 roku. Przy tej okazji szef podkarpackich strażaków nadbryg. Andrzej Babiec podziękował za pomoc i dofinansowanie zakupów.

W ubiegłym roku podkarpaccy strażacy kupili sprzęt ratowniczy oraz specjalistyczne samochody za łączną kwotę ponad 11,5 mln zł. Zakupy możliwe były dzięki środkom finansowym pochodzącym z: budżetu wojewody podkarpackiego, rezerw celowych budżetu państwa, budżetu Województwa Podkarpackiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, jednostek samorządu terytorialnego i innych źródeł w tym WFOŚiGW w Rzeszowie.