PZS

Parlamentarny Zespół Strażaków cieszy się dużym zainteresowaniem – w jego skład wchodzi 118 posłów. 12 lutego spotkaliśmy się po raz kolejny na roboczym posiedzeniu podsumowującym dofinansowanie Jednostek #OSP w 2019 r.

W spotkaniu udział wzięli również: Marcin Rymanowski Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwości, Dominik Bąk – Vice Prezes NFOŚiGW oraz Andrzej Świderek Dyrektor Departamentu w MSWiA.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak przedstawił imponujące dane za ubiegły rok. Oto niektóre z nich:

  • ponad 212 mln zł. dofinansowania dla strażaków ochotników
  • 416 pojazdów ratowniczo – gaśniczych
  • 3 mln zł. dla młodzieżowych drużyn pożarniczych
  • 82 mln zł z programu 5000 zł dla Jednostek

Jednostki OSP są dofinansowywane także przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To dobra współpraca dla poprawy bezpieczeństwa naszych Małych Ojczyzn.

#Bezpieczeństwo #WspieramyOSP

W 2020 roku przewiduje się rekordowy zakup samochodów gaśniczych dla OSP w ilości 500 sztuk. Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim, którzy realizują oczekiwania i marzenia druhów z ochotniczych straży pożarnych.