OSP Staniszewskie

Zebranie sprawozdawcze w jednostce OSP Staniszewskie, podczas którego została przedstawiona działalność w 2019 roku. Udzielono jednogłośnie absolutorium zarządowi jednostki. Druhowie otrzymali informację o możliwości pozyskania w 2020 roku średniego samochodu gaśniczego. Wszystkim druhom składam wyrazy szacunku za dotychczasową działalność. Powodzenia.