XIX Zjazd Sołtysów Powiatu Kolbuszowskiego

W sobotę, 18 stycznia odbył się XIX Zjazd Sołtysów Powiatu Kolbuszowskiego. W tym roku uroczystości zostały zorganizowane w Kolbuszowej. W spotkaniu, poza gospodarzami poszczególnych sołectw, wzięli udział przedstawiciele władzy na szczeblu parlamentarnym, wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym, a także przedstawiciele instytucji wspomagających rolnictwo i przedstawiciele służb powiatowych. Coroczne spotkanie jest okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy oraz do wymiany doświadczeń, które wzbogacają i pomagają w codziennej pracy sołtysa.