Festiwal Teatrów

Na Gali XVIII Festiwalu Teatrów w Szkole Podstawowej im. Zygmunta Nowakowskiego w Trzęsówce, dnia 12 stycznia 2020 roku, wśród zaproszonych gości obecny był Poseł na Sejm RP, pan Zbigniew Chmielowiec, sponsor pamiątkowego pucharu. Uczestniczył on we wręczaniu nagród wyróżnionym aktorom. Jeden z nich, Filip Noga, uczeń Szkoły Podstawowej w Jagodniku, z rąk pana Posła otrzymał nagrodę Grand Prix w kategorii Aktor. Pan Zbigniew Chmielowiec jednocześnie gratulował dyrektorowi szkoły, panu Krzysztofowi Wronie, przedsięwzięcia jakim jest coroczny Festiwal Teatrów i życzył nauczycielom dalszej owocnej pracy pedagogiczno – wychowawczej wśród uczniów w rozwijaniu piękna polskiej kultury i tradycji na szkolnej scenie.

SP Trzęsówka Fot. Korso Kolbuszowskie