Spotkanie parlamentarnego zespołu strażaków

8 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie opłatkowe-noworoczne parlamentarnego zespołu strażaków, do którego należy ponad 100 posłanek i posłów. W spotkaniu udział wzięli m.in. : bryg. Andrzej Bartkowiak Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, mł. bryg. Arkadiusz Przybyła z-ca Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Paweł Kępka Rektor Komendant Szkoły Głównej Pożarnictwa w Warszawie, st. bryg. Jan Krynicki Krajowy Kapelan Strażaków, w-ce prezes NFOŚ i GW Dominik Bąk.