Nowy ambulans dla SP ZOZ w Kolbuszowej

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło realizację ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów”, dzięki któremu do stacji pogotowia ratunkowego w całym kraju trafi 200 nowoczesnych karetek. W programie tym znalazł się kolbuszowski szpital. 

„Program wymiany ambulansów” stanowi kolejny etap reformy systemu ratownictwa medycznego, którego pierwsza faza zakończyła się 1 kwietnia 2019 r. uruchomieniem Państwowego Ratownictwa Medycznego. W zeszłym roku Ministerstwo Zdrowia zrealizowało akcję „Wspieramy SOR-y”, w ramach której przekazano do 100 oddziałów ratunkowych w całym kraju nowy sprzęt niezbędny do ratowania życia. W ramach „Programu wymiany ambulansów” zostanie rozdysponowanych 200 nowoczesnych karetek. Ich zakup pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz przyczyni się do poprawy warunków pracy zespołów ratownictwa medycznego.

Podpisywanie umowy na dofinansowanie odbywać się będzie w całym kraju we wrześniu i październiku. Dlatego też w dniu 3 września do Kolbuszowej przyjechała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej jako przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia podpisała umowę dofinansowania ambulansu na potrzeby SP ZOZ w Kolbuszowej. Szpital reprezentował Dyrektor Zbigniew Strzelczyk. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w obecności Posłów na Sejm RP Krystyny Wróblewskiej i Zbigniewa Chmielowca, Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart, a także Starosty Kolbuszowskiego Józefa Kardysia.

„Zakup nowoczesnych karetek pogotowia ratunkowego jest niezbędny do udzielania natychmiastowej pomocy. Zagwarantowanie bezpieczeństwa i szybkiej reakcji zespołu ratownictwa medycznego w wielu przypadkach może uratować ludzkie życie, dlatego Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, by w znacznym stopniu odświeżyć flotę karetek” – mówiła podczas spotkania w starostwie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Budżet programu w 2019 roku wyniesie prawie 80 mln zł.

„Dotacja przyznana w ramach zawartej w dniu dzisiejszym umowy przewiduje dofinansowanie zakupu nowego ambulansu do kwoty 400 tys. zł, a wymiana ambulansu z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa zespołów ratownictwa medycznego oraz zapewnienia bezawaryjnej ciągłości świadczonych usług” – wyjaśnia dyrektor Zbigniew Strzelczyk.

I dodaje, że „Jeszcze w tym roku do naszej lecznicy trafi nowy ambulans wraz z wyposażeniem”.

Ze wsparcia przekazanego przez Ministerstwo Zdrowia zadowolony jest również uczestniczący w spotkaniu Starosta Józef Kardyś: „Cieszymy się ze środków otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia. To uwalnia nasze kolejne działania, gdyż szpital potrzeb ma dużo więcej” – mówi Starosta Józef Kardyś.

Program wymiany ambulansów zakłada wymianę samochodów dla ratownictwa medycznego starszych niż 6 lat. Ogółem w regionie wymienionych zostanie 12 karetek pogotowania.