Konkurs wiedzy o Sejmie

W Zespole Szkół Technicznych odbyła się kolejna już edycja konkursu Wiedzy o Sejmie pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu. Organizatorem konkursy byli: Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu. W dniu 23 05 2019r. na konkursie obecni byli:Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Zbigniew Chmielowiec, Wice Starosta Powiatu Kolbuszowskiego Wojciech Cebula, Monika Srzednicka Raczkowska oraz Honorata Marcinów główni specjaliści Biura Komunikacji Społecznej w Warszawie, przedstawicieli młodzieży LO, ZST wraz z opiekunami. Gości powitała wicedyrektor szkoły Kazimiera Ciszek Jadach. Następnie głos zabrał Wice Starosta Wojciech Cebula, który wyraził duże zadowolenie, iż konkurs spotkał się z tak licznym zainteresowaniem uczniów ze szkół powiatu Kolbuszowskiego i życzył sukcesów w zmaganiach konkursowych. Poseł Zbigniew Chmielowiec przypomniał tradycje tego konkursu, podkreślił znaczenie wiedzy o Sejmie dla każdego świadomego młodego Polaka, pogratulował wszystkim zebranym zaangażowania w życie społeczne. Po bardzo interesujących prezentacjach ukazujących historię polskiego parlamentu oraz przedstawiających główne etapy procesu legislacyjnego w Polsce, młodzież szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kolbuszowskiego przystąpiła do części konkursowej. Ich zadaniem było rozwiązanie testu złożonego z 30 pytań sprawdzającego wiedzę w szczególności z zakresu współczesności polskiego parlamentaryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu oraz trybu ustawodawczego. Laureatami konkursu zostali:
• I miejsce Wojciech Podczaski LO Kolbuszowa
• II miejsce Anna Zięba LO Kolbuszowa
• III miejsce Konrad Jachyra ZST Kolbuszowa
Poseł Zbigniew Chmielowiec wraz z Moniką Srzednicką Raczkowską oraz Honoratą Marcinów pogratulowali uczestnikom obszernej wiedzy i wręczyli uczestnikom konkursu pamiątkowe dyplomy a zwycięzcom cenne nagrody.