Gminny Dzień Strażaka- Gm. Baranów Sandomierski

11 maja odbyły się uroczyste Obchody Dnia Strażaka, które zorganizował Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Baranowie Sandomierskim oraz jednostka OSP Wola Baranowska. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele parlamentu, samorządu województwa podkarpackiego, starostwa powiatowego, samorządu lokalnego, Komendy  Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, druhowie – strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Baranów Sandomierski oraz mieszkańcy Gminy.

Głównym punktem tegorocznych obchodów było poświęcenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Scania z  jednostki OSP Wola Baranowska, który symbolicznie „ochrzczono” i nadano imię „Ewcia”. Jego „rodzicami chrzestnymi” zostali Pani Halina Chmielowiec oraz Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Babiec.

Wydarzenie było również okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień dla strażaków za działania w ochronie zdrowia i życia na terenie Gminy.