Podpisanie umowy na przebudowę i modernizację sali gimnastycznej w Skopaniu

Podpisanie umowy dla Gminy Baranów Sandomierski przez  Wiceminister Sportu Panią Annę Krupka w obecności Zbigniewa Chmielowca posła na Sejm RP na modernizację i przebudowę sali gimnastycznej w Skopaniu. Wartość dofinansowania 750 000,00zł. Gratuluję Panu Burmistrzowi!