Wręczenie promesy Burmistrzowi Kolbuszowej

Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba z rąk Pani Wojewody Podkarpackiej Ewy Leniart i Ministra Spraw Wewnętrznych Jarosława Zielińskiego otrzymał promesę na 700 tys. zł na odbudowę zniszczonych dróg i kanalizacji.

GRATULUJĘ!