Wręczenie promes rządowych na usuwanie klęsk żywiołowych

Do podkarpackich powiatów i gmin trafiły kolejne środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 11 października wojewoda Ewa Leniart wręczyła promesy na łączną kwotę 3,5 mln zł. Podczas uroczystości w Mielcu samorządowcy otrzymali promesy na realizację 17 zadań (gminy: Borowa, Dębica, Iwierzyce, Jodłowa, Mielec, Pilzno, Ropczyce, Wielopole Skrzyńskie, Żyraków, powiat ropczycko-sędziszowski, powiat strzyżowski).

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010-2017.

W sumie w październiku br. podkarpaccy samorządowcy otrzymają od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy na łączną kwotę ponad 23 mln zł na realizację 85 zadań. Wraz z wymienionymi środkami, w tym roku do jednostek samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego trafiło ponad 150 mln zł na 467 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej (w tym na przeciwdziałanie ruchom osuwiskowym i usuwanie ich skutków).

Dzisiejsza uroczystość wręczenia promes odbyła się w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu. Z przedstawicielami podkarpackich samorządów spotkali się poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec,  wojewoda podkarpacki  Ewa Leniart i marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.