Spotkanie poświęcone organizacji Powiatowych Obchodów związanych z 100 Rocznicą Odzyskania Niepodległości

Dnia 15 stycznia br. w budynku Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, odbyło się spotkanie z inicjatywy Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, poświęcone organizacji Powiatowych Obchodów związanych z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości.

Spotkanie poprowadził Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec i Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś.

W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz, Wójtowie Gmin z terenu powiatu, Dyrektor MiPBP, Dyrektor MKL w Kolbuszowej oraz przedstawiciele Nadleśnictwa i gminnych ośrodków kultury. Na cały 2018 rok planowany jest w kolbuszowskim starostwie i na terenie wszystkich gmin cykl imprez oraz wystaw poświęconych 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uczestnicy dyskutowali na temat pomysłów w realizacji upamiętniającej ten bardzo ważny dla Polaków Jubileusz. Burmistrz i wójtowie zobowiązali się przedstawić plany związane z obchodami w poszczególnych gminach. Ustalono, że Starostwo Powiatowe, po przesłaniu programów obchodów przez gminy, opracuje wspólny kalendarz wydarzeń i obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Świętowanie powinno się sprowadzać do możliwości spotkań mieszkańców powiatu kolbuszowskiego w czasie uroczystości, aby cieszyć się z wolnej i niepodległej Polski.

Eksponowana wystawa w starostwie pt. „Symbole naszej historii” zapoczątkowała cykl przedsięwzięć, które będą odbywać się w Powiecie Kolbuszowskim w 2018 roku.

Główne uroczystości w związku z 100. Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości zaplanowano w powiecie na dzień 29 października br.