Dzień Seniora w Budach Głogowskich

14 stycznia w Budach Głogowskich odbyły się Dni Seniora coroczne spotkanie, w którym udział biorą osoby starsze z danego sołectwa. Podczas spotkania swój występ miały dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca „Lajkonik” oraz grupa artystyczna złożona z członków rady sołeckiej i koła gospodyń wiejskich. Spotkanie było okazją do składania sobie życzeń i wspólnego kolędowania. W swoim wystąpieniu Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec życzył wszystkim seniorom zdrowia i wszelkiej pomyślności w nowym 2018 roku. Zapewnił również, że rząd realizuje politykę senioralną w sposób spójny i kompleksowy czego przykładem jest Gmina Głogów gdzie wdraża się programy dziennych i stacjonarnych domów opieki dla starszych, programy opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej oraz opieki na odległość i opieki sąsiedzkiej. W spotkaniu w Budach Głogowskich udział wzięli także m.in.: Burmistrz Głogowa Małopolskiego Paweł Baj, sołtys wsi Budy Głogowskie Barbara Madej, ks. Proboszcz Paweł Zimny.