Wizyta w Sejmie RP uczniów Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kolbuszowej

9 czerwca 2017 roku grupa uczniów Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Kolbuszowej na zaproszenie Posła Zbigniewa Chmielowca odwiedziła Sejm RP.
Przybyła młodzież zwiedzając kompleks budynków sejmowych mogła zobaczyć: Salę Posiedzeń Sejmu, Salę Posiedzeń Senatu, Salę Kolumnową, czy hall główny z wystawą portretów Jana Pawła II. Ponadto uczniowie mieli okazję obserwować trwające obrady z galerii Sali Posiedzeń Sejmu. Podczas wykładu i zwiedzania Pani Przewodnik i Pan Poseł zapoznali uczniów z historią Sejmu RP. To była ciekawa lekcja wychowania obywatelskiego.
Na zakończenie młodzież została obdarowana pamiątkami sejmowymi.