Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Trening zdrowotny w ontogenezie człowieka”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Trening zdrowotny w ontogenezie człowieka” poprzedziła zawody Pucharu Świata Nordic Walking w Kolbuszowej. W dniach 2 – 3 czerwca 2017 r. prace badawcze przedstawiło 35 prelegentów z 7 krajów Europy.

Celem wydarzenia było zaprezentowanie osiągnięć naukowych oraz wymiana poglądów na temat roli treningu zdrowotnego w rozwoju osobniczym człowieka ze szczególnym uwzględnieniem aktywności Nordic Walking.

Konferencja składała się z 3 paneli tematycznych: Trening zdrowotny osób w różnym wieku, Nordic Walking – współczesne problemy i perspektywy rozwojowe, Zdrowie a różne aspekty aktywności fizycznej człowieka oraz jednej sesji plakatowej.

Sesji przewodniczył Prorektor ds. Nauki i Kontaktów Zagranicznych prof. nadzw. dr hab. Władysław Jagiełło. Wśród obecnych byli: Poseł na Sejm RP prof. Grzegorz Raczak, Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Rektor AWFiS prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska, ks. Prałat Jacek Dziel, President of European New Walking Association Janez Lipec, President of German Fitness Association Walter Goth, President of the Belarusian Sports Federation Andrzej Diediewicz, President of the World Polonia Sport Federation Andrzej Kempa, Prezes Polskiej Federacji Nordic Walking Olgierd Bojke, Burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś.

W drugim dniu konferencji udział wziął Minister Sportu i Turystyki Jarosław Stawiarski.