Dzień Strażaka w Tarnobrzegu

19 maja 2017 r. na placu Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu odbył uroczysty apel związany z tegorocznymi Obchodami Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się od raportu, który Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Andrzejowi Babiec złożył dowódca uroczystości mł. bryg. Piotr Kędzior. Następnie Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu mł. bryg. Marian Róg powitał licznie przybyłych na uroczystość zaproszonych gości wśród których byli: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Chmielowiec, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Władysław Stępień, Podkarpackie Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, Starosta Tarnobrzeski Paweł Bartoszek wraz z Wicestarostą Krzysztofem Pitrą, Przewodniczący Rady Miasta Tarnobrzega Dariusz Bożek, Przewodniczący Rady Powiatu Tarnobrzeskiego Domink Szewc, Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu podinsp. Stanisław Sekuła, Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu st. bryg. w stanie spoczynku Jan Szewczyk, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Tarnobrzegu mł. bryg. w stanie spoczynku Antoni Lewandowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Kazimierz Ślęzak, przedstawiciele firm i instytucji współdziałających z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, Wójtowie i Burmistrzowie Miast i Gmin Powiatu Tarnobrzeskiego, oraz Prezesi i Komendanci Gminni ZOSP RP z terenu Miasta i Powiatu Tarnobrzeskiego.

Głównym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń oraz awansów wyróżniającym się strażakom.  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo-gaśniczych przyznał dyplom dla asp. sztab. Ryszarda Kusika.

Zaproszeni goście podczas swoich wystąpień wyrazili wiele ciepłych słów pod adresem strażaków z Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu. Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w nawiązaniu do jubileusze 25 – lecia Powstania Państwowej Straży Pożarnej wyraził swoje zadowolenie z obecnie posiadanego wyposażenia sprzętowego oraz dobrze wyszkolonej kadry ratowniczej. Na zakończenie uroczystości Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu złożył podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do rozwoju tarnobrzeskiej komendy w ciągu ostatniego 25 – lecia.