Nowy sztandar dla OSP Poręby Dębskie

W pierwszą niedzielę września odbyła się uroczystość wręczenia nowego sztandaru jednostce OSP Poręby Dębskie oraz poświęcenia figury św. Floriana, która stanęła na placu przed remizą.

Uroczystość rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, którą koncelebrował ks. Andrzej Machowicz, kapelan strażaków powiatu tarnobrzeskiego, wraz z ks. Eugeniuszem Nyczem, kapelanem strażaków z naszej gminy. Po poświęceniu sztandaru w kościele nastąpił przemarsz pododdziałów przed budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębach Dębskich.

Po przywitaniu przez burmistrza Wiesława Ordona przybyłych na uroczystość gości, nastąpiła ceremonia wręczenia sztandaru, który w imieniu społeczności Porąb Dębskich przekazał strażakom Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru: Eugeniusz Pasek, Maria Kasica i Anna Taraszka. Goście mieli natomiast sposobność przybicia do drzewca okolicznościowych gwoździ, upamiętniających ich obecność w tym doniosłym wydarzeniu. A uczynili to: poseł na Sejm RP i przewodniczący poselskiego zespołu strażaków Zbigniew Chmielowiec, st. bryg. Andrzej Babiec – komendant wojewódzki PSP w Rzeszowie, Ewa Draus i Władysław Stępień – radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Edward Szlichta – członek Zarządu Głównego ZOSP RP w Rzeszowie, wicestarosta tarnobrzeski Krzysztof Pitra, bryg. Marian Róg – komendant miejski PSP w Tarnobrzegu, burmistrz W. Ordon, Kazimierz Ślęzak – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnobrzegu, Tadeusz Jadach i Jerzy Konefał – prezes i komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP, ks. E. Nycz, prezes M. Taraszka i przedstawicielka senator Janiny Sagatowskiej. Pozostali goście wbili swoje gwoździe w pamiątkowa tablicę.

Nowy sztandar został  zaprezentowany przez prezesa Marka Taraszkę, a następnie poczet sztandarowy przeszedł wzdłuż frontu pododdziału, złożonego ze strażaków i ich sztandarów z jednostek OSP Gminy Nowa Dęba.

W czasie uroczystości nie zabrakło głosów podkreślających obecność na uroczystości dwóch druhów seniorów miejscowej OSP – Jana Kopcia i Józefa Sawuły, którzy czynnie nie biorą już udziału w działaniach bojowych, ale swoją postawą stają się wzorem dla młodego pokolenia strażaków. Uroczystość była także okazją do wręczenia związkowych odznaczeń i wyróżnień, m.in. złotego medalu za zasługi dla pożarnictwa dla Marka Goli.

Na zakończenie uroczystej zbiórki poświęcona została figura Św. Floriana, którą ufundował ks. Nycz, dla której strażacy wybudowali stosowną kapliczkę.

Wszystkim zebranym został przybliżony rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębach Dębskich, której początki sięgają roku 1968. Inicjatorem powstania OSP w Porębach Dębskich był ówczesny sołtys wsi Bolesław Głowacki, który na wiejskim zebraniu mieszkańców przedstawił potrzebę oraz zalety posiadania takiej jednostki. Spośród obecnych na zebraniu mieszkańców deklarację członkowską do OSP podpisało 18 osób, tym samym stając się założycielami OSP Poręby Dębskie. Byli to: Flis Eugeniusz, Kopeć Jan, Gunia Jan, Rożek Władysław, Gazda Franciszek, Gola Władysław, Ortyl Władysław, Rębisz Tadeusz, Gurdak Edward, Cioch Bolesław, Flis Tadeusz, Głowacki Bolesław, Gunia Wojciech, Ortyl Walenty, Kopeć Władysław, Rodo Michał, Brytańczyk Czesław i Tomczyk Władysław.
Pierwszy Zarząd jednostki został wybrany w następującym składzie: Jan Gunia – Prezes Zarządu, Jan Kopeć – Komendant, Władysław Ortyl – Sekretarz, Eugeniusz Flis – Skarbnik, Władysław Gola – Gospodarz.
Rys historyczny zawierał także najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce na przestrzeni tych niespełna 50 lat istnienia. 23 kwietnia 2002 r. jednostka OSP Poręby Dębskie włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Na chwilę obecną Zarząd tworzą następujący druhowie: Marek Taraszka – prezes, Krzysztof Stolarczyk – naczelnik, Jan Ślusarz – skarbnik, Tomasz Flis – sekretarz, Mirosław Rębisz – gospodarz, Jan Kopeć – członek Zarządu, Krystian Cebula – członek zarządu. Aktualnie jednostka liczy 40 członków, którzy wykazują dużą aktywność podczas akcji ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeń zgrywających z podmiotami współdziałającymi na terenie powiatu tarnobrzeskiego, jak też w działalności społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.

Podobnie jak to było 25 września 1977 roku podczas oddania do użytku strażnicy, tak i teraz uroczystość wzbogacała muzycznie Orkiestra Dęta, która jest obecnie pod batutą Marka Kosiora.