Dożynki 2016 – Majdan Królewski

W tym roku Dożynki Gminne w Majdanie Królewskim odbyły się 28 sierpnia, połączyły w sobie wymiar religijny i świecki.

Głównym punktem Dożynek była Msza św. w Kościele Parafialnym w Majdanie Królewskim. Koncelebrowanej przez proboszczów pracujących w parafiach gminy Majdan Królewski Mszy świętej przewodniczył Dziekan Dekanatu Raniżowskiego, ks. Roman Dyląg . Witając przed świątynią staropolskim ,, Szczęść Boże”, Starostów Dożynek i wszystkie grupy wieńcowe ks. Dziekan podkreślił, że dziś wszyscy pragniemy podziękować za chleb, który w Eucharystycznym przemienieniu staje się ciałem Chrystusa, dającym życie wieczne.

W homilii ks. Dziekan zwrócił szczególną uwagę na umiłowanie rolnika do ziemi i wiary. ,,Rolnik z wiarą rzuca ziarno w ziemię i z nadzieją spoglądania w niebo, bo dobrze wie, że tylko wtedy ziemia wyda owocny plon, kiedy będzie ludzkim potem zraszana i świętą wiarą pielęgnowana”.

Po zakończeniu Mszy św. barwny ludowymi strojami, pięknymi wieńcami korowód prowadzony przez Mażoretki i Parafialną Orkiestrę Dętą z Komorowa ruszył spod kościoła na plac targowy przy ul. Kozłowieckich, gdzie przygotowana była druga część uroczystości. Długiej kolumnie delegacji poszczególnych sołectw i zaproszonych gości i mieszkańców gminy przewodzili gospodarze uroczystości dożynkowych Pani Regina Mazgaj i Pan Wojciech Wołosz.

Uroczystości dożynkowe zaszczycili swoja obecnością: Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Chmielowiec, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Bogdan Romaniuk, Starosta Kolbuszowski Pan Józef Kardyś , Radni Powiatowi z Przewodniczącym Rady Powiatu Panem Mieczysławem Burkiem, Radni Gminy z Przewodniczącym Panem Waldemarem Kamińskim oraz wielu Znamienitych Gości i licznie zgromadzeni Mieszkańcy.

Tradycyjną częścią dożynek było przekazywanie wieńców przez delegacje sołectw osobom szczególnie zasłużonych w dla wsi i gminy.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rusinowie przekazały swój wieniec Panu Posłowi na Sejm RP w podziękowaniu za duży wkład i pomoc w rozwój Gminy Majdan Królewski.