XI Zjazd Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Sędziszowie Małopolskim

29 maja br. w Domu Ludowym w Krzywej odbył się XI Zjazd Zarządu Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, w trakcie którego delegaci wszystkich gminnych jednostek OSP wybrali nowy zarząd. Nowym prezesem gminnym został Dominik Lorenc, prezes OSP Będziemyśl.

Wśród zaproszonych na zjazd gości znaleźli się Zbigniew Chmielowiec poseł na Sejm Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Władysław Tabasz, prezes zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Eugeniusz Alberski, prezes zarządu miejsko-gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, ks. Edward Brzana, proboszcz parafii w Czarnej Sędziszowskiej, Bogusław Kmieć, burmistrz Sędziszowa Młp., Jerzy Kiebała, przewodniczący Rady Miejskiej.

Podczas spotkania podsumowano pięcioletnią kadencję i wybrano nowy zarząd. W trakcie dyskusji wskazywano na problemy, z jakimi borykają się gminne jednostki OSP, mówiono o potrzebie zainteresowania młodzieży służbą w straży. Podkreślano też istotę inwestycji w wyposażenie jednostek OSP. Zaproszeni goście dziękowali druhom za ich służbę, a poseł Zbigniew Chmielowiec mówił o możliwościach dofinansowań OSP i planach rządu dotyczących działalności straży.

Nowy skład zarządu oddziału:

Prezes – Dominik Lorenc

Wiceprezes – Andrzej Świerad

Wiceprezes – Eugeniusz Alberski

Wiceprezes – Franciszek Bochnak

Komendant gminny – Józef Majka

Sekretarz – Marcin Cieślik

Skarbnik – Henryk Zając

Członkowie prezydium zarządu: Wojciech Bochnak, Ryszard Przypek, Marek Walczyk.

 

Komendant gminny – Józef Majka

Sekretarz – Marcin Cieślik

Skarbnik – Henryk Zając

Członkowie prezydium zarządu: Wojciech Bochnak, Ryszard Przypek, Marek Walczyk.