70-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarocinie

W dniu 28 maja 2016 r. miała miejsce uroczystość 70-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarocinie, gmina Jarocin, powiat niżański. Uroczystość rozpoczęła się  Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. dr Janusza Kucza w  kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Bolesnej i Św. Antoniego w Jarocinie w intencji strażaków.

Po mszy świętej druhowie przemaszerowali w zwartej kolumnie z orkiestrą dętą OSP z Janowa Lubelskiego na miejsce uroczystej zbiórki na placu obok sceny plenerowej w Jarocinie.  Na uroczystość  przybyli dostojni goście w osobach: Pan Poseł  Zbigniew Chmielowiec Przewodniczący Zespołu Poselskiego  Strażaków, Pan Poseł Rafał Weber członek tegoż Zespołu, Pani Lidia Błądek Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Pan Adam Mach Vice Starosta Niżański, Pan Zbigniew Walczak Wójt Gminy Jarocin, Pan Bogusław Iskra Przewodniczący Rady Gminy w Jarocinie, Pan st. bryg. Robert Napieracz Komendant Powiatowy PSP w Nisku, Pan podinp. Janusz Śnios  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Nisku, dh. Gabriel Waliłko Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku oraz druhowie  z OSP Jarocin, Domostawa, Nisko, Jeżowe. Po powitaniu przez Prezesa OSP dh Tadeusza Gęślę  i przedstawieniu historii OSP dokonano wręczenia medali i odznaczeń dla wyróżniających się strażaków. Najwyższego zaszczytu dostąpił  dh Adam Chmura który z rąk Pana Posła Zbigniewa Chmielowca otrzymał medal im. Bolesława Chomicza za całokształt zasług dla ochrony przeciwpożarowej .

Jednostka OSP Jarocin powstała w maju 1946 r. włączona jest do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego od 1997 r. Na wyposażeniu jednostki znajduje się samochód  gaśniczy Jelcz 004 oraz  lekki samochód  Renault Master.