Spotkanie z Wojewodą Podkarpackim Ewą Leniart i Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl byli gośćmi Konwentu Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Kolbuszowskiego, który odbył się w środę (20 kwietnia), w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej.

Podczas spotkania, w którym uczestniczył również poseł RP Zbigniew Chmielowiec, Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś, burmistrz gminy Kolbuszowa oraz wójtowie omawiane były sprawy dotyczące finansowania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez gminy i powiat. W tym aspekcie zaproszeni goście oraz samorządowcy szczególnie skupili się na zadaniach z zakresu opieki społecznej, pomocy prawnej oraz oświaty.

Jednym z punktów porządku obrad Konwentu była dyskusja nad funkcjonowaniem szpitali powiatowych. Ponadto rozmawiano także o perspektywie rozbudowy drogi krajowej Radom – Rzeszów oraz budowie drogi wojewódzkiej 875 relacji Kolbuszowa – Sokołów Małopolski.