Narada Roczna KW Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Narada podsumowująca działalności podkarpackiej Państwowej Straży Pożarnej w 2015 roku.

W poniedziałek, 8 lutego w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie odbyła się narada podsumowująca działalności podkarpackiej Państwowej Straży Pożarnej w 2015 roku.

Spotkanie podsumowujące 2015 rok rozpoczął podkarpacki komendant wojewódzki PSP – nadbryg. Bogdan Kuliga witając wszystkich uczestników oraz wprowadzając w treści prezentowane podczas narady. Szef podkarpackich strażaków przedstawił m. in. zagadnienia kadrowe, organizacyjne i finansowe.

Działalność operacyjną, prewencyjną i szkoleniową przybliżył st. bryg. Jan Ziobro – zastępca podkarpackiego komendanta PSP, natomiast sprawy logistyczne przybliżył bryg. Janusz Wiercioch – naczelnik wydziału logistyki.

W naradzie uczestniczyli:  Zbigniew Chmielowiec – poseł na Sejm RP – przewodniczący Poselskiego Zespołu Strażaków, nadbryg. Gustaw Mikołajczyk – zastępca komendanta głównego PSP, Witold Lechowski- wicewojewoda podkarpacki, Bogdan Romaniuk – wicemarszałek województwa podkarpackiego, ks. st. bryg. dr Jan Krynicki – kapelan krajowy strażaków, przedstawiciele związków zawodowych, ochotniczych straży pożarnych, komendanci miejscy i powiatowi PSP z Podkarpacia oraz kadra kierownicza KW PSP w Rzeszowie.

W ubiegłym roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali do dokładnie 23 tysięcy zdarzeń. Prawie 60% (13124) z nich to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli interwencje niezwiązane z ogniem. Ponad 13 tysięcy interwencji, do których byliśmy wzywani, to tak zwane miejscowe zagrożenia. Spektrum naszych działań w tych przypadkach jest ogromne. Działaliśmy w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Byliśmy wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego. Pomagaliśmy na akwenach wodnych. Usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i silnych opadów deszczu.

40% naszych interwencji to pożary (9219 pożarów) – wśród nich ogromny odsetek stanowią pożary traw, nieużytków rolnych i obszarów leśnych – główne przyczyny to: podpalenia, nieostrożność w posługiwaniu się ogniem, czy wręcz bezmyślność lub lenistwo. 190 razy gasiliśmy pożary domów i mieszkań. Tu głównymi przyczynami pojawienia się ognia jest: nieostrożność w posługiwaniu się ogniem, nieprawidłowa obsługa urządzeń grzewczych, niesprawnie działające urządzenia grzewcze, nieszczelne przewody kominowe.

W zdarzeniach, do których byliśmy wzywani zginęły 182 osoby. Pożary pochłonęły 33 ofiary. Pozostałe ofiary śmiertelne to głównie ofiary wypadków drogowych, utonięć i śmiertelnego zatrucia czadem. Pomocy udzieliliśmy prawie 3500 rannym.

Telefony na numery alarmowe, to nie tylko zgłoszenia wypadków i pożarów. To także alarmy fałszywe, których zanotowaliśmy 657.

W 2015 roku było prawie o 15% więcej zdarzeń niż w roku 2014.

Tuż po podsumowaniu roku odbyło się poświęcenie i przekazanie samochodów oraz pojazdów specjalistycznych zakupionych w ubiegłym roku dla podkarpackich jednostek PSP.

W 2015 roku za ogólną kwotę ponad 2,5 mln. zł (bez uwzględnienia funduszy UE) ze środków finansowych, które pochodziły rezerwy celowej budżetu państwa, budżetu wojewody podkarpackiego, budżetu województwa podkarpackiego, wpłat z firm ubezpieczeniowych, jednostek samorządu terytorialnego i innych źródeł w tym WFOŚiGW w Rzeszowie, zakupiono i przekazano do eksploatacji jednostkom organizacyjnym PSP woj. podkarpackiego między innymi:
–        1 średni samochód ratowniczo-gaśniczy;
–        2  samochody specjalne do przewozu grup ratowniczych;
–        2 samochody specjalne operacyjne;
–        1 quad z przyczepą;
–        60 szt. specjalistycznego sprzętu (sprężarki do ładowania butli, zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych, przenośne defibrylatory AED, kamery termowizyjne, zbiorniki przenośne na paliwo, sprzęt poszukiwawczy (geofon, kamera wziernikowa), zasysacze liniowe, pompy do wody zanieczyszczonej, sprzęt informatycznego (serwery wraz z oprogramowaniem).

Kolejnym bardzo dużym wsparciem dla jednostek organizacyjnych PSP woj. podkarpackiego był zakup w roku 2015 pojazdów i sprzętu specjalistycznego ze środków UE na łączną kwotę 32 mln 288 tys zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. W ramach tych programów zakupiono:
–        16 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych;
–        11 lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych;
–        4 lekkie samochody specjalne do przewozu ratowników;
–        3 średnie samochody ratownictwa chemicznego;
–        3 kontenery specjalne (do transportu środka pianotwórczego, kwatermistrzowski i socjalny);
–        2 lekkie samochody ratownictwa wodnego;
–        2 samochody zaopatrzeniowe z żurawiem;
–        2 przyczepy do przewozu kontenerów;
–        2 transportery–amfibijne pojazdy gąsienicowe z przyczepą;
–        2 pojazdy czterokołowe typu quad;
–        2 przewoźne agregaty prądotwórcze na przyczepie (o mocy 100kVA i 45 kVA);
–        1 samochód gaśniczy – autocystena ze zbiornikiem na wodę;
–        1 autobus do przewozu ratowników;
–        1 lekki samochód ratownictwa wysokościowego;
–        1 samochód specjalny – nośnik kontenerowy;
–        1 samochód specjalny ze zdalnym detektorem chmury substancji niebezpiecznych do szybkiej oceny ryzyka;
–        1 komorę dymową wraz z wyposażeniem.

Opracowanie oraz zdjęcia: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP Rzeszów.