• Wniosek o świadczenie dobry start już od 1 lipca

Dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego

2

W obecności Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbrygadiera Andrzeja Babca w Komendzie Powiatowej PSP w Kolbuszowej, wiceprezes zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Bogdan Kida podpisał dotacje na zakup sprzętu przeciwpożarowego. Środki finansowe otrzymało 9 jednostek OSP z powiatu kolbuszowskiego. Miałem przyjemność uczestniczyć w tej ważnej chwili dla naszych druhów. Otrzymane dotacje pozwolą na zakup niezbędnego sprzętu, który …

W Tarnobrzegu zostały podpisane umowy z 14 jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych

OSP1

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu zostały podpisane umowy z 14 jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z tego terenu. Środki finansowe, które zostaną przeznaczone na zakup sprzętu przeciwpożarowego, pochodzą z NFOŚ i WFOŚ. Jest to kolejne wsparcie mające na celu zwiększenie zdolności bojowej jednostek OSP. Bardzo się cieszę i gratuluję.

1 sierpnia 1944 r. – pamiętamy – CHWAŁA BOHATEROM!

2

77 lat temu wybuchło Powstanie Warszawskie. Przez 63 dni żołnierze Armii Krajowej prowadzili heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska. Dzisiaj na kolbuszowskim rynku, po wspólnej modlitwie odmówionej pod przewodnictwem księdza dziekana Kolbuszowskiej Kolegiaty, złożyliśmy wiązanki kwiatów przed Pomnikiem Żołnierzy i Bohaterów Walczących i Poległych Za Wolność, Niepodległość i Suwerenność Ojczyzny. Cześć Ich …

Na drodze krajowej numer 9 będzie bezpieczniej

widelka

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na budowę chodnika na odcinku Kupno – Widełka km 172.820 do 174.920. Wykonawcą będzie konsorcjum firm Bruk-Mar jako lider oraz M-Via sp. z o.o. jako partner. Starania mieszkańców Kupna i Widełki zakończyły się sukcesem z czego bardzo się cieszę. Serdecznie dziękuję Panu Ministrowi Infrastruktury Andrzejowi Adamczykowi za …

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich za promowanie szczepień przeciw COVID-19 – nabór wniosków od 23 lipca

1

Od 23 lipca do 15 września 2021 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla KGW na realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19. Jedno koło może zorganizować maksymalnie trzy wydarzenia. Za zrealizowanie jednej takiej akcji …

Będzie sala gimnastyczna w Jagodniku

223029926_4144556502299843_647257704109410403_n

Samorząd gminy Cmolas otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 1,6 mln zł na tę inwestycję. Bardzo kibicowałem społeczności Jagodnika, aby te środki trafiły na długo oczekiwaną salę gimnastyczną. Państwa determinacja przyniosła spodziewany efekt.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Staniszewskie

2

11 lipca jednostka OSP Staniszewskie świętowała poświęcenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Druhom serdecznie dziękuję za dotychczasową służbę i gratuluję pozyskania nowego wozu strażackiego. Życzę, by dobrze służył przez najbliższe lata. Niech pomyślność towarzyszy Wam każdego dnia, a Święty Florian otoczy Was opieką podczas każdej akcji ratowniczej.

Nowa inwestycja w ciągu drogi krajowej nr 9

am

Dziś między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a wykonawcą, w obecności między innymi wicemarszałka województwa podkarpackiego Ewy Draus, wiceministra infrastruktury Rafała Webera, burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba Wiesława Ordona oraz starosty tarnobrzeskiego Jerzego Sudoła, została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Nowej Dęby. Zakres prac obejmuje opracowanie studium korytarzowego, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego …

Otwarcie placu zabaw w Mazurach

c

O tym, że działając razem można realnie wpłynąć na rzeczywistość przekonali się mieszkańcy Mazurów. Dzięki ich zaangażowaniu, a także wielu życzliwych im osób, przy Zespole Placówek Oświatowych w Mazurach powstało Podwórko Talentów NIVEA. Stworzony tam plac zabaw został zaprojektowany z myślą o rozwijaniu talentów dzieci w trzech dziedzinach – sportowej, naukowej i artystycznej. Mam nadzieję, …