• Program Rodzina 500+ | Propozycja dla wszystkich rodzin

Zjazd Polonii Europejskiej w Rzymie

8

W dniach  13 do 15 października 2017 r. w Rzymie odbył się kolejny Zjazd Polonii Europejskiej organizowany corocznie przez: Stowarzyszenie „Insieme”, Związek Polaków w Kalabrii oraz Stowarzyszenie AIPP z Padwy.

Przedstawiciele Grupy Przyjaźni z Polską z Parlamentu Słowenii złożyli wizytę w Sejmie

3

W dniach 27-29 września br. odbyła się wizyta delegacji Grupy Przyjaźni z Polską w Zgromadzeniu Państwowym Republiki Słowenii, której przewodniczyła pani Suzana Lep Šimenko, a towarzyszyli jej deputowani Igor Zorčič i Žan Mahnič. Gospodarzem wizyty ze strony polskiej był pan poseł Zbigniew Chmielowiec, Przewodniczący Polsko-Słoweńskiej Grupy Parlamentarnej.

35 lat Zespołu Ludowego Górniacy

DSC_0116

Od 35 lat przedstawiają tradycje i obyczaje lasowiackie – Zespół Ludowy Górniacy z Kolbuszowej Górnej obchodził 24 września kolejny jubileusz. Razem z nimi świętowali mieszkańcy, którzy przyszli w niedzielę na plac przy kościele parafialnym, gdzie zorganizowano kolejną edycję „Lasowiackich Zimioków”.

Uczczono wydarzenia wrześniowe

DSC_0039

Biało–czerwone kwiaty złożono pod pamiątkowymi tablicami przy Zespole Szkół Technicznych w Kolbuszowej, na grobie żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej oraz przy pomniku poświęconemu „żołnierzom i bohaterom walczącym i poległym za wolność i suwerenność Ojczyzny” z okazji 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz bitwy o Kolbuszową.

Otwarcie Stadionu Lekkoatletycznego

DSC_8761

W sobotę 9 września po przebudowie uroczyście otwarto stadion SOSiR. W otwarciu uczestniczyli Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Marcin Kaczmarczyk Dyrektor Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu, Grzegorz Sobczyk Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Krzysztof Pitra Wicestarosta tarnobrzeski, Wiesław Ordon Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, Leszek Mirowski Zastępca Burmistrza, Janusz Mazur …

Spotkanie z delegacją z Iraku

4

Starostwo Powiatowe w Rzeszowie 6 września br. zorganizowało , w którym uczestniczyli: poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch, Zastępca Prezydenta Rzeszowa Andrzej Gutkowski, Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz, a także Przedsiębiorcy z Podkarpacia min. Firma Dremex .Celem spotkania było omówienie współpracy gospodarczej pomiędzy samorządami, instytucjami oraz firmami z Polski i Iraku.